Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 134
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Ředitel:PhDr. Jiří Konvalinka
Kontakt na školu Telefon: 411 152 000
Email: info@odbornaskola.cz
Web: http://www.odbornaskola.cz
IČ:46773509
RED-IZO:600020410
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kostelní 134
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 411 152 000
IZO:000392669
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. listopadu 2014, 20. ledna 2015, 9. dubna 2015
Forma přijímacího řízení: talentová , test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Stipendium: motivační, prospěchové
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpava_13_SRweb.pdf (15932,9 KB)
Výroční_zpava_13_SRweb.pdf (15932,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : Partnerská škola Univerzity Hradec Králové, fakulty informatiky a managementu
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kostelní 134
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 411 152 000
IZO:110033957
Domov mládeže
Adresa: Ulice: 1. máje 660
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 411 152 021
IZO:102565121