Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 134
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Ředitel:PhDr. Jiří Konvalinka
Kontakt na školu Telefon: 411 152 000
Email: info@odbornaskola.cz
Web: http://www.odbornaskola.cz
IČ:46773509
RED-IZO:600020410
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kostelní 134
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 411 152 000
Fax: 416 857 911
IZO:000392669
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. listopadu 2014, 20. ledna 2015, 9. dubna 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Stipendium: prospěchové, motivační
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpava_13_SRweb.pdf (15932,9 KB)
Výroční_zpava_13_SRweb.pdf (15932,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Domácí spolupráce : Partnerská škola Univerzity Hradec Králové, fakulty informatiky a managementu
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kostelní 134
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 411 152 000
Fax: 416 857 911
IZO:110033957
Domov mládeže
Adresa: Ulice: 1. máje 660
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 411 152 021
IZO:102565121