Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zd. Fibicha 2778
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Ing. Jitka Hašková
Kontakt na školu Telefon: 417 637 477
Email: skola@vos-sosmost.cz
Web: http://www.vos-sosmost.cz
IČ:49872427
RED-IZO:600020428
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zd. Fibicha 2778
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 637 477
IZO:108006972
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1250
Aktuální počet žáků: 950
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.10.2018, 9.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 30, tramvaj č. 2a 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Školní řád: Školní řád pro žáky a studenty školy_S 02-2018.doc (174,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyroční zpráva 17-18_ výtah.pdf (1368,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova, biologie, fyzika, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Fiktivní firmy
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Zd. Fibicha 2778
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 637 477
IZO:108006981
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 850
Aktuální počet studentů: 720
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 720
Dny otevřených dveří (termíny): 20.2.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: viz web školy
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 30, tramvaj č. 2a 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Školní řád: Organizační a klasifikační řád VOŠ_S 03-2018.doc (93,2 KB)
Poslední výroční zpráva: vyroční zpráva 17-18_ výtah.pdf (1368,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sociální, ekonomické, právní, zdravotnické, pedagogické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zdravotnické učebny, kuchyně pro DNT, pedagogická herna, učebna fiktivních firem
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: sociální, ekonomický, právní, pedagogický, zdravotnický
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: J.E.Purkyně 271
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 03
Kontakt na školu: Telefon: 476 707 803
IZO:181010291
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zd. Fibicha 2778
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 707 792
IZO:108007065