Zde může být obrázek školy.

Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8
Adresa školy: Ulice: U Zásobní zahrady 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Dagmar Rosecká
Kontakt na školu Telefon: 222 584 841
Email: info@zszahradka.cz
Web: http://www.zszahradka.cz
IČ:70845883
RED-IZO:600020851
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: U Zásobní zahrady 8
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 584 841
Fax: 222 584 052
IZO:110035577
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): Do školy je možné přijít podívat se po předchozí domluvě s vedením.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád od listopadu 17.pdf (458,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-18.pdf (1918,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Dětský úsměv, Celoměstské programy hlavního města Prahy
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : vyšší odborné školy a vysoké školy speciálně pedagogického zaměření, NAUTIS, Centrum zrakových vad FN Motol, Rett Community, z.s.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: V rámci docházky do Integračního centra Zahrada mohou mít děti fyzioterapii a ergoterapii.
Metody čtení: Alternativní a augmentativní komunikace. Základy globálního čtení, předčtenářské dovednosti.
Metody výuky matematiky: Předmatematické dovednosti.
Alternativní písmo: Velké hůlkové písmo, respektive spíše jen několik vybraných písmen.
Specifické formy podpory žákům: Každý žák školy má zpracován svůj individuální výchovně vzdělávací plán. Ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada poskytujeme řadu tradičních i alternativních terapií včetně fyzioterapie a ergoterapie.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, Ve stacionáři - pracovníci v přímé péči, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovnice...
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: specializované místnosti pro terapie (snoezelen, vířivka, muzikoterapie, bazální stimulace, canisterapie, zraková edukace...), herna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, komunikační sešity žáků
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ