Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Přestavlky 1
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Fárová
Kontakt na školu Telefon: 317 834 317
Mobil: 739 354 495
Email: skola.prestavlky@tiscali.cz
Web: zsddprestavlky.euweb.cz
IČ:70843538
RED-IZO:600021394
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Přestavlky 1
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Kontakt na školu: Telefon: 317 834 317
Fax: 317 834 326
IZO:102014116
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 82
Aktuální počet žáků: 14
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: ZŠ zřízená dle § 16, odst. 9 školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, žáci s SPU
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, turistické, ICT, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov
Adresa: Ulice: Přestavlky 1
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Kontakt na školu: Telefon: 317 834 317
Fax: 317 834 326
IZO:150069812
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 72
Aktuální počet dětí: 32
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné, zdravotnické
Specifické akce: besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
V blízkosti dětského domova: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Spolupráce: nestátní neziskové oraganizace, zdravotní pracoviště, OSPOD, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školy v regionu, zájmové spolky, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, fotografie, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, webové stránky, telefonická komunikace, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Přestavlky 1
Obec: Sedlec - Prčice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 91
Kontakt na školu: Telefon: 317 834 317
Fax: 317 834 326
IZO:102662631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne