Logo školy

Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Bažantnice 154
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:Mgr. Pavlína Mladá
Kontakt na školu Telefon: 325 517 930
Email: podebrady@spec-skola.cz
Web: http://www.spec-skola.cz
IČ:70837091
RED-IZO:600021912
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: U Bažantnice 154
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 517 930
Fax: 325 517 952
IZO:102650357
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Telefony do tříd, dohled pověřeného pracovníka u vstupů do školy v době otevřené budovy
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Charakteristika školy
Zaměření: Speciální škola se vzdělávacím programem vytvořeným dle RVP ZŠ - minimální výstupy ze vzdělávání a dle RVP ZSŠ
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, Speciální pomůcky pro žáky s tělesným postižením
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Základní školy v okolí - integrační projekt Společná setkání
Mezinárodní spolupráce: Projekty ERASMUS plus
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, Zdravotní tělesná výchova, fyzioterapie, využití školních kol a koloběžek
Metody čtení: globální čtení, motorické čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány, nižší počet žáků ve třídách, párová výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Školní družina
Adresa: Ulice: U Bažantnice 154
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 613 813
IZO:110001494
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Věk žáků, zaměstnanost rodičů
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: Denní kontakt s rodići, vnitřní informační systém, webové stránky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: U Bažantnice 154
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047934
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, auto - možnost parkování
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Bažantnice 154
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 613 813
Fax: 325 613 813
IZO:102714134
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne