Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23
Adresa školy: Ulice: Heyrovského 23
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Zuzana Metlická
Kontakt na školu Telefon: 377 377 458,73
Email: zvlhey@volny.cz
Web: www.zshey.cz
IČ:49777718
RED-IZO:600022943
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Heyrovského 23
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 377 458
Fax: 377 420 681
IZO:049777718
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 129
Dny otevřených dveří (termín/y): Rodiče mohou školu navštívit kdykoli.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (62 KB)
Školní vzdělávací program: švp UČÍME SE SPOLU březen 2018.pdf (3556,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠvP ŠD 13.doc (6715,4 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (214,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.doc (322 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: zdravý životní styl a ekologická výchova
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Odborná škola výroby a služeb, ZŠ Podmostní, SOU stavební, PČR - služebna Bory, Městská policie - služebna Bory, Hasičský záchranný sbor
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: nevyučujeme alternativní písmo
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Všichni naši žáci potřebují specifickou formu podpory - podpůrná opatření 3. a 4. stupně. Jsme paragrafová škola.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Heyrovského 23
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 420 681
Fax: 377 420 681
IZO:110002695
Školní klub
Adresa: Ulice: Heyrovského 23
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 377 458
Fax: 377 420 681
IZO:181003163
Speciálně pedagog. centrum
Adresa: Ulice: Macháčkova 45
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 383 534
Fax: není
IZO:110002687