Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jablonecká 999/51, Liberec VI-Rochlice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Ředitel:PhDr. Milan Adamec
Kontakt na školu Telefon: 484 842 138
Email: info@sosliberec.cz
Web: sosliberec.cz
IČ:46746862
RED-IZO:600023460
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jablonecká 999/51, Liberec VI-Rochlice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Kontakt na školu: Telefon: 484 842 138
IZO:108030733
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 268
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2018; 5.2.2019;
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 23.4.2019;24.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5;11;25;22;
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40; od 7:00 školní klub
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Školní řád: Skrad_2018.pdf (424 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018.pdf (1405,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+; Šablony
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: v rámci výuky ICT, v rámci výuky běžných předmětů - NTB pro žáky
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, turistické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Internát
Adresa: Ulice: Jablonecká 999/51, Liberec VI-Rochlice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Kontakt na školu: Telefon: 485 103 882
IZO:110021835
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jablonecká 999/51, Liberec VI-Rochlice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Kontakt na školu:
IZO:181112302
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jablonecká 999/51, Liberec VI-Rochlice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Kontakt na školu: Telefon: 485 103 882
IZO:110150082