Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Komenského 432
Obec: Pardubice - Pardubičky
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Miluše Horská
Kontakt na školu Telefon: 466 049 911
Email: svitani@svitani.cz
Fax: 466 651 851
Web: http://www.svitani.cz
IČ:25916092
RED-IZO:600024270
Zřizovatel:SVÍTÁNÍ Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Komenského 432
Obec: Pardubice - Pardubičky
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 049 911
Fax: 466 651 851
IZO:046492101
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 245
Aktuální počet žáků: 153
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.2.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9000
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Základní dokument ŠVP Cestou necestou I - platný od 1.9. 2016.doc (683,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 2016_21_SK_ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY CESTOU NECESTOU.doc (620,5 KB)
Školní řád: 2016_06_SK Školní řád ZŠ.doc (336,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ školní rok 2017-2018 finální verze.pdf (1333,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola, M.R.K.E.V.
Domácí spolupráce : Fakultní škola univerzity HK, spolupráce s bezpečnostními složkami v rámci MPP
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga, IVP, spolupráce s ŠPZ, úprava organizace, forem a metod vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic, AAK, dotované obědy
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh A.PA 2018-2019.xlsx (18,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 432
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 049 911
Fax: 466 651 851
IZO:110011520
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9000
Rozšířené informace o ročním školném: Hrazení pomůcek, pracovních sešitů, nadstandardní péče
Stipendium:
Školní vzdělávací program: Základní dokument ŠVP Cestou necestou IV. 20.8.2012.doc (656,9 KB)
Školní řád: 2018_07_SK Školní řád pro praktickou školu.doc (328,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ školní rok 2017-2018 finální verze.pdf (1333,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, zahradní slavnosti, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : M.R.K.E.V., Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Fakultní škola UHK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: Asistent pedagoga, spolupráce s ŠPZ a poradenská pomoc školy, vzdělávání dle IVP, úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání AAK
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin: Rozvrh P2A 2018-19.xls (35,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter

Školní družina

Adresa: Ulice: Komenského
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 651 851
Fax: 466 651 193
IZO:110011546

Zařízení pro DVPP

Adresa: Ulice: Komenského 432
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054884

SPC

Adresa: Ulice: Komenského 432
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 651 851
Fax: 466 651 193
IZO:169101053

ŠJ - výdejna

Adresa: Ulice: Komenského
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 651 851
Fax: 466 651 193
IZO:169101061