Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Komenského 432, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Miluše Horská
Kontakt na školu Telefon: 466 049 911
Email: svitani@svitani.cz
Web: http://www.svitani.cz
IČ:25916092
RED-IZO:600024270
Zřizovatel:SVÍTÁNÍ Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 432, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 049 911
Fax: 466 651 851
IZO:046492101
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 245
Aktuální počet žáků: 153
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.2.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9000
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Základní dokument ŠVP Cestou necestou I - platný od 1.9. 2016.doc (683,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 2016_21_SK_ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY CESTOU NECESTOU.doc (620,5 KB)
Školní řád: 2016_06_SK Školní řád ZŠ.doc (336,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ školní rok 2017-2018 finální verze.pdf (1333,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola, M.R.K.E.V.
Domácí spolupráce : Fakultní škola univerzity HK, spolupráce s bezpečnostními složkami v rámci MPP
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga, IVP, spolupráce s ŠPZ, úprava organizace, forem a metod vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic, AAK, dotované obědy
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh A.PA 2018-2019.xlsx (18,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, společenské hry, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 432, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 049 911
Fax: 466 651 851
IZO:110011520
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9000
Rozšířené informace o ročním školném: Hrazení pomůcek, pracovních sešitů, nadstandardní péče
Stipendium:
Školní vzdělávací program: Základní dokument ŠVP Cestou necestou IV. 20.8.2012.doc (656,9 KB)
Školní řád: 2018_07_SK Školní řád pro praktickou školu.doc (328,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ školní rok 2017-2018 finální verze.pdf (1333,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : M.R.K.E.V., Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Fakultní škola UHK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: Asistent pedagoga, spolupráce s ŠPZ a poradenská pomoc školy, vzdělávání dle IVP, úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání AAK
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Rozvrhy hodin: Rozvrh P2A 2018-19.xls (35,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 432, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 651 851
Fax: 466 651 193
IZO:110011546
Zařízení pro DVPP
Adresa: Ulice: Komenského 432, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054884
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Komenského 432, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 651 851
Fax: 466 651 193
IZO:169101053
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Stavbařů 304, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 651 851
Fax: 466 651 193
IZO:169101061