Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
Adresa školy: Ulice: Přemyslova 479
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Ředitel:Mgr. Jana Vojtěchová
Kontakt na školu Telefon: 499 320 751, 499 622 476
Mobil: 606 144 327
Email: info@zs-dk.cz
Web: www.zs-dk.cz
IČ:60153351
RED-IZO:600024695
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Přemyslova 479
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 320 751
Fax: 499 622 476
IZO:060153351
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup po zazazvonění
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Metoda strukturovaného učení, sociální čtení, projektová výuka, psychomotorická cvičení, komunitní kruh
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Přemyslova 479
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 320 751
Fax: 499 622 476
IZO:108026761
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Přemyslova 479
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 320 751
Fax: 499 622 476
IZO:110013298