Zde může být obrázek školy.

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vídeňská 244/26, Štýřice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Ředitel:Mgr. Martina Straková
Kontakt na školu Telefon: 545 575 707
Email: martina.strakova@videnska.cz
Web: http://www.videnska.cz/
IČ:44993633
RED-IZO:600024911
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:044993633
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 100
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 5, 6, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP S TABULKAMA CERVEN 2019.doc (4593,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy rok 2017-2018.doc (875 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Speciální školy v Jihomoravském kraji, OU Lomená, MP, PČR, SPC, PPP
Mezinárodní spolupráce: Stuttgart
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Škola zřízená dle § 16, odst. 9 pro žáky se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Střední škola
Adresa: Ulice: Vídeňská 244/26, Štýřice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Kontakt na školu:
IZO:110300696
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 12
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 5, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Domácí spolupráce : OU Lomená Brno, Podané ruce, MP, PČR, PPP, SPC
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Praktická škola dvouletá zřízená pro studenty se zdravotním postižením dle § 16, odst. 9
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:110003896
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:108028666
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne