Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vídeňská 244/26, Štýřice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Ředitel:Mgr. Gordon Brei
Kontakt na školu Telefon: 545 575 707
Email: skolalidicka@volny.cz
Fax: není
Web: www.zslidickabrno.cz
IČ:44993633
RED-IZO:600024911
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:181011557
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 14
Aktuální počet dětí: 10
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 6, 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 7:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 650
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola pro děti s diagnózou PAS
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Speciální mateřské školy v Brně
Mezinárodní spolupráce: Radlett Londýn
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: děti s diagnózou PAS
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích

Základní škola

Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:044993633
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 100
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 5, 6, 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP S TABULKAMA CERVEN 2019.doc (4593,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy rok 2017-2018.doc (875 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Domácí spolupráce : Speciální školy v Jihomoravském kraji, OU Lomená, MP, PČR, SPC, PPP
Mezinárodní spolupráce: Stuttgart
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Škola zřízená dle § 16, odst. 9 pro žáky se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40

Střední škola

Adresa: Ulice: Vídeňská 244/26, Štýřice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Kontakt na školu:
IZO:110300696
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 12
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 5, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : OU Lomená Brno, Podané ruce, MP, PČR, PPP, SPC
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Praktická škola dvouletá zřízená pro studenty se zdravotním postižením dle § 16, odst. 9
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence

Školní družina

Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:110003896

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Lidická 1858/6a, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 575 707
IZO:108028666
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne