Zde může být obrázek školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
Adresa školy: Ulice: Kamenomlýnská 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Ředitel:Ing. Soňa Šestáková
Kontakt na školu Telefon: 543 212 612
Email: sekretariat@sss-ou.cz
Web: www.sss-ou.cz
IČ:65353650
RED-IZO:600025047
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 1a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:062157370
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.3.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj číslo 1; trolejbusy číslo 25, 26, 37; autobusy číslo 52, 68, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřské škola samostatně zřízená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce: Speciálně pedagogická centra, ZŠ a SŠ pro zdravotně znevýhodněné, Centrum volného času Brno - Lužánky, MU Brno - katedra speciální pedagogiky
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Individuální logopedická péče, zraková terapie, canisterapie, muzikoterapie, příprava na čtení a psaní v Braillově bodovém písmu
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 1a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:110023269
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.1, trolejbusy 25, 26, 37, autobusy 52, 68
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30 ranní družina , 7:40 běžní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Veselá škola šance pro všechny 2016-NOVÉ ŠVP.pdf (3081,9 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Fakultní škola
Domácí spolupráce : metodické konzultace pro zrakově postižené
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: hůlkové písmo
Specifické formy podpory žákům: škola je pro žáky se zdravotním znevýhodněním-rehabilitace, canisterapie, logopedická péče, nápravy SPU,prostorová orientace, hudební vzdělávání, braillský notopis, PC pro zrakově postižené, zraková terapie, muzikoterapie
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, počítače v některých třídách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:110300025
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 215
Aktuální počet žáků: 125
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.2.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021 a 13.4.2021 maturitní obory, 22.4.2021 a 23.4.2021 učební obory
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus 25,26,37 a autobus 44, 52, E56, 68, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Billa, ÚSP Chrlice, DS Foltýnova, DS Vychodilova, DS Tuřany, Kociánka, Vojenská nemocnice
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Po dobu prvních dvou ročníků studia je zařazen předmět "speciápní péče", všichni žáci jsou podporování dle doporučení z PPP či SPC.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:151038023
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 180
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-18:10
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, zápis do deníčku
Školní klub
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:151038031
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 180
Umístění školního klubu: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-18:10
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, zápis do deníčku
Internát
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:150063105
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 85
Počet ubytovaných dětí a žáků: 43
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 84, 44, E56, 25, 26, 37, 52
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září-červen
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): SŠ - 1300, ZŠ - 500
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, rukodělné, turistické, technické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, Wifi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 1a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 612
Fax: 543 248 576
IZO:110023285
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.1, trolejbus 25, 37, 26, autobus 84, 44, 52, 68
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): Po- čt - 7.30- 16.30, Pá- 7.30.- 14.00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 1a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 612
Fax: 543 248 576
IZO:103167901
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: MŠ 24 Kč, ZŠ I.stupeň 27 Kč, ZŠ II.stupeň 30 Kč, SŠ 33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kamenomlýnská 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 531
Fax: 543 211 149
IZO:110300050
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: MŠ 24 Kč, ZŠ I.stupeň 27 Kč, ZŠ II.stupeň 30 Kč, SŠ 33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano