Zde může být obrázek školy.

Dětský domov a Základní škola Vizovice

Škola / charakteristika školy

Název školy:Dětský domov a Základní škola Vizovice
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 420
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Ředitel:Mgr. Eva Čapková
Kontakt na školu Telefon: 577 452 425
Email: ddzsvizovice@centrum.cz
Fax: 577 452 932
Web: www.ddzsvizovice.cz
IČ:61716405
RED-IZO:600025306
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 420
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 452 525
Fax: 577 452 932
IZO:102319677
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 23
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: škola pro žáky se SVP
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : školy, IZS
Mezinárodní spolupráce: Dětský domov Lastovička trenčín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 420
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 452 423
IZO:110004248

Dětský domov

Adresa: Ulice: 3. května 528
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 452 423
Fax: 577 452 932
IZO:151001308

Školní jídelna

Adresa: Ulice: 3. května 528
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 452 153
IZO:103191135
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne