Zde může být obrázek školy.

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
Adresa školy: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Ředitel:Mgr. Josef Fusek
Kontakt na školu Telefon: 577 008 760
Email: dd.smolina@seznam.cz
Web: www.ddsmolina.cz
IČ:61716634
RED-IZO:600025390
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 770
IZO:110023609
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 24
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP Učení pro život.doc (6371,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, bazén, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: škola pro žáky s mentálním postižením, popř. kombinací
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 770
IZO:110023617
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 14
Aktuální počet žáků: 11
Dny otevřených dveří (termín/y): podzim
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Školní vzdělávací program: švp praktická škola dvouletá.doc (917,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 770
IZO:110023625
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: --
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 - 14,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém
Internát
Adresa: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 770
IZO:181014351
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 6
Počet ubytovaných dětí a žáků: 4
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 900,- / 1 měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 95,-/1 den
Nabídka zájmových činností: ne
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, rodičovské schůzky, webové stránky
Dětský domov
Adresa: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 770
IZO:110023587
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 24
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 4
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: jedna budova
Zajištění stravování: stravování zajišťuje rodinná skupina, školní jídelna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
Zájmové činnosti: ICT, sportovní
Specifické akce: exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
V blízkosti dětského domova: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, kultura
Spolupráce: Policie ČR, školy v regionu, zájmové spolky, školské poradenské zařízení, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, OSPOD
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, osobní oblečení, hračky, počítače, notebooky, tablety, fotografie
Kapesné: ano
Dary: zážitkové (akce, výlety, pobyty), věcné
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Smolina 16
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 770
IZO:110023633
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19,- - 25,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne