Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 1265
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Jana Svobodová
Kontakt na školu Telefon: 605 953 306
Email: reditel@skolazzkromeriz.cz
Web: www.skolazzkromeriz.cz
IČ:70842884
RED-IZO:600025594
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 660
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110004744
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1265
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 343 400
Fax: 573 343 400
IZO:110004736
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy první středu v měsíci je možno v době od 13.00 do 14.00
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Domácí telefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,7
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: místnost na cvičení
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, dle individuálních plánů žáků, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: nelze na základě psychosomatických problémů žáků
Metody čtení: dle individuálních plánů žáků
Metody výuky matematiky: dle individuálních plánů žáků
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: se psychosomatickými problémy, dle informací kmenových škol (PO2-3)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, Počítačové stanice ve třídách
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1265
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 343 400
IZO:110004752