Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
Adresa školy: Ulice: Komenského 10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Pavlína Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 582 346 868
Email: specskoly@pvskoly.cz
Web: www.sezampv.cz
IČ:47921374
RED-IZO:600025641
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mozartova 30
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 324
IZO:103019677
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 74
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Vady logopedické, řeči, zraku, sluchu, tělesné postižení, autismus
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 80/10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
IZO:102591857
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 1. 2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV.pdf (1027,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, programování/robotika, ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), Vaření
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 80/10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
IZO:000840122
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, praktická, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský kurz, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), Vaření
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školmí časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 80/10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
IZO:110022238
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16, 00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky
Internát
Adresa: Ulice: Tetín 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
IZO:110022246
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 36
Počet ubytovaných dětí a žáků: 10
Umístění vzhledem ke škole: v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od září do června
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, žáky základní školy speciální
Úplata za ubytování (v Kč): 300
Úplata za stravování (v Kč): 1500,00 Kč za měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: společenské hry, sportovní, výtvarné, ICT, hudební, turistické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mozartova 30
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 324
IZO:150069243
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31 - 40,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne