Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
Adresa školy: Ulice: Komenského 10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Pavlína Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 582 346 868
Email: specskoly@pvskoly.cz
Web: www.sezampv.cz
IČ:47921374
RED-IZO:600025641
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mozartova 30
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 324
IZO:103019677
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 74
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Vady logopedické, řeči, zraku, sluchu, tělesné postižení, autismus
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 80/10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
Fax: 582 345 892
IZO:102591857
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 175
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV.pdf (1027,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, Vaření
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 80/10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
Fax: 582 345 892
IZO:000840122
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 90
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, praktická
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT, Vaření, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 80/10
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
Fax: 582 345 892
IZO:110022238
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Internát
Adresa: Ulice: Tetín 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 346 868
Fax: 582 345 892
IZO:110022246
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 36
Počet ubytovaných dětí a žáků: 15
Umístění vzhledem ke škole: v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 300
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, společenské hry, výtvarné
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mozartova 30
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 324
IZO:150069243
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne