Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy: Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Na Výsluní 2047
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Mgr. Petra Guričová
Kontakt na školu Telefon: 572 632 273
Email: info@zvsub.uhedu.cz
Web: www.ssub.uh.cz
IČ:60371714
RED-IZO:600025756
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Výsluní 2047
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 273
IZO:060371714
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 124
Aktuální počet žáků: 59
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od 6:30 do školní družiny, od 07:40 do tříd
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD Koralek.pdf (241,2 KB)
Školní řád: skolni_rad_2022_23.pdf (482,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2021-22.pdf (1330,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce, zelenina a mléko do škol, Recyklohraní
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, dopravní hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, hvězdárna, nízkoprahové centrum
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Výsluní 2047
Obec: Uherský brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu:
IZO:181127491
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 15
Aktuální počet žáků: 4
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP_PRŠ_22.pdf (948,1 KB)
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, průběžné slovní hodnocení
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Výsluní 2047
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu:
IZO:181080648
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky