Zde může být obrázek školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
Adresa školy: Ulice: tř. Kosmonautů 881/4, Hodolany
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Martina Michalíková
Kontakt na školu Telefon: 778439345
Mobil: 774726362
Email: info@sluch-ol.cz
Web: www.sluch-ol.cz
IČ:00844071
RED-IZO:600026621
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 567 111
Fax: 585 567 124
IZO:110022602
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2017
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 1, 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Domácí spolupráce: PDF UP, FTK UP
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 567 111
Fax: 585 567 124
IZO:000844071
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 79
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2017
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 1,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : PdF UP Olomouc, FTK UP Olomouc
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Střední škola
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 567 111
Fax: 585 567 124
IZO:181000890
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.2. 2021, 20. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 1, 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Šablony II.
Domácí spolupráce : praxe - Flora Olomouc, obchody, restaurace, ZOO
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: přijímáni žáci se všemi typy a stupni zdravotního znevýhodnění
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, školmí časopis/newsletter
Školní družina
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047781
Školní klub
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047799
Internát
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 567 111
Fax: 585 567 124
IZO:110022611
Internát
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 7,1
Bezbariérový přístup: ano zcela
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 567 111
Fax: 585 567 124
IZO:108044432
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1, ,5, 7
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.00 - 14.30, dle předchozí domluvy kdykoliv
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, administrativní pracovník
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kosmonautů 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 567 111
Fax: 585 567 124
IZO:102908206