Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4
Adresa školy: Ulice: Malá Dlážka 4
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Katarína Šimčíková - statutárního zástupce
Kontakt na školu Telefon: 581 736 748
Email: zsamsprerov@seznam.cz
Web: www.zsmsprerov.cz
IČ:49558978
RED-IZO:600027023
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 1800
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 52
Kontakt na školu: Telefon: 581 271 707
IZO:110006623
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: elektronický vrátný,zvonek- telefon
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101,105, příměstská autobusová doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: oddělení MŠ při zdravotnickém zařízení - nemocnici (MŠ zřízena dle § 16/9 ŠZ
Provoz MŠ: polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): ÚČAST VE VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍCH A AKTIVITÁCH, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: učitel je speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: přímá komunikace se zákonnými zástupci hospitalizovaných dětí
Základní škola
Adresa: Ulice: Malá Dlážka 4
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 736 748
Fax: 581 203 191
IZO:102608709
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 241
Aktuální počet žáků: 93
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém+ elektronický vrátný- komunikace přes telefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 104,106,105
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 129
Vstup do školy umožněn od: 7,35 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, škola zřízena podle §16/9 ŠZ
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ- pouze malá tělocvična
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, dny otevřených dveří
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola OK, Ovoce do škol, Mléko do škol, Přírodní zahrada ČR
Certifikáty škol: Zelená škola OK v kategorii speciálních škol
Domácí spolupráce : Spolupráce s GJB a SPgŠ Přerov, praxe studentů VŠ - dle zájmu studentů, SŠ, ZŠ a MŠ Komenského Prostějov, SŠ, DD a ŠJ Velké Heraltice, MP Přerov, DDM a BIOS Přerov
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola Vrbové, SR v rámci projektu Záložka do knihy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: škola zřízena dle § 16/9 ŠZ
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Malá Dlážka 589/4, Přerov I-Město
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu:
IZO:181087464
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 28
Aktuální počet žáků: 11
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 104, 106
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 129
Vstup do školy umožněn od: 7,35
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, Den otevřených dveří, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : SŠ, DD a ŠJ Velké Heraltice, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Střední škola- Praktická škola dvouletá, poskytuje vzdělávání studentům s mentálním a zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Odpoledni 16
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 736 748
Fax: 581 203 191
IZO:110006658