Zde může být obrázek školy.

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Palackého třída 515/67
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:Mgr. Radka Klímová
Kontakt na školu Telefon: 325 513 946
Email: zsdd@zsdd.cz
Web: http://www.zsdd.cz
IČ:62444191
RED-IZO:600027937
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Smetanova 615
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
IZO:110028074
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 14
Aktuální počet dětí: 8
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: systém zvonku, domovní telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: V Nymburce je pouze 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00 - 15.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřská škola speciální zřízena pro děti podle § 16, odst. 9, školského zákona
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Individuální logopedie, Canisterapie, pobyt v solné jeskyni
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého třída 515
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
IZO:110028058
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 116
Aktuální počet žáků: 43
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek - domácí telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: V Nymburce jezdí pouze 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Program dlouhodobé prevence a podpory Semiramis, Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy pro děti, ACET, Etické dílny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Škola umožňuje studentské praxe.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Obědy pro děti, Mléko do škol, Ovoce do škol, 5x ročně školní výlet za poznáním - sponzorský dar
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: chovatelské, sportovní, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého třída 515/67
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu:
IZO:181080206
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 13
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2022, 11. 1. 2023, 15. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: V Nymburce jezdí pouze 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Praktická škola leták 2.docx (2301,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie, exkurze
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého třída 515
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
IZO:110028082
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednostně žáci 1. stupně
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30 (středa 12.30 - 15.30)
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Dětský domov
Adresa: Ulice: Resslova 612
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
IZO:108052010
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 31
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 4
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy : V Nymburce jezdí 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: jedna budova, samostatné byty mimo hlavní budovu
Zajištění stravování: stravování zajišťuje rodinná skupina, školní jídelna
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, keramická dílna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, , rukodělné
Specifické akce: návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, besídky/akademie
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
V blízkosti dětského domova: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Spolupráce: Policie ČR, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, OSPOD, nestátní neziskové oraganizace, zdravotní pracoviště, zájmové spolky, školy v regionu
Postup přípravy na odchod z dětského domova: Je stanovena koncepce postupné přípravy od staršího školního věku až po 18 let. Dětský domov je zapojen do projektu "Rozjedu to", finanční gramotnost, hospodaření dětí. Dětský domov má startovací byty a byty chráněného bydlení v Nymburce i v Milovicích.
Děti
Osobní vybavení dětí: fotografie, počítače, notebooky, tablety, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti, mobilní telefony
Kapesné: ano
Dary: věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty), finanční
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: Individuálně vzhledem k rodinné situaci dítěte - výjezdy, návštěvy, telefonický kontakt, emailový kontakt, písemný kontakt., vozíme děti za rodiči ve výkonu trestu nebo za rodiči, kteří nejsou schopni vzhledem k finanční situaci dlouhodobě navštěvovat.
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Resslova 612
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 286
IZO:102714444
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Obědy pro děti
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bedřicha Smetany 615/12
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu:
IZO:181066734
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Obědy pro děti
Nápojové/potravinové automaty: ne