Zde může být obrázek školy.

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Palackého třída 515/67
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:Mgr. Radka Klímová
Kontakt na školu Telefon: 325 513 946
Email: zsdd@zsdd.cz
Web: http://www.zsdd.cz
IČ:62444191
RED-IZO:600027937
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Smetanova 615
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
Fax: 325 515 410
IZO:110028074
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 14
Aktuální počet dětí: 8
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: systém zvonku, domovní telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: V Nymburce je pouze 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00 - 15.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřská škola speciální zřízena pro děti podle § 16, odst. 9, školského zákona
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Individuální logopedie, Canisterapie, pobyt v solné jeskyni
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého třída 515
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
Fax: 325 515 410
IZO:110028058
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 52
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek - domácí telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: V Nymburce jezdí pouze 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, exkurze, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Program dlouhodobé prevence a podpory Semiramis, Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy pro děti, ACET
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Škola umožňuje studentské praxe.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Obědy pro děti, Mléko do škol, Ovoce do škol, 5x ročně školní výlet za poznáním - sponzorský dar
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého třída 515/67
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu:
IZO:181080206
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 5
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: V Nymburce jezdí pouze 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Praktická škola leták 2.docx (2301,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého třída 515
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
Fax: 325 515 410
IZO:110028082
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednostně žáci 1. stupně
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30 (středa 12.30 - 15.30)
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Dětský domov
Adresa: Ulice: Resslova 612
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 946
Fax: 325 515 410
IZO:108052010
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 29
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 4
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy : V Nymburce jezdí 1 linka MHD.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: samostatné byty mimo hlavní budovu, jedna budova
Zajištění stravování: školní jídelna, stravování zajišťuje rodinná skupina
Místo pro trávení volného času: zahrada, keramická dílna, herna, studovna/knihovna, hřiště
Zájmové činnosti: rukodělné, zahradnický kroužek, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Specifické akce: besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
V blízkosti dětského domova: DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Spolupráce: OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, nestátní neziskové oraganizace, školy v regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, zájmové spolky
Postup přípravy na odchod z dětského domova: Je stanovena koncepce postupné přípravy od staršího školního věku až po 18 let. Dětský domov je zapojen do projektu "Rozjedu to", finanční gramotnost, hospodaření dětí. Dětský domov má startovací byty a byty chráněného bydlení v Nymburce i v Milovicích.
Děti
Osobní vybavení dětí: počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, hračky, osobní oblečení, fotografie, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: Individuálně vzhledem k rodinné situaci dítěte - výjezdy, návštěvy, telefonický kontakt, emailový kontakt, písemný kontakt., vozíme děti za rodiči ve výkonu trestu nebo za rodiči, kteří nejsou schopni vzhledem k finanční situaci dlouhodobě navštěvovat.
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Resslova 612
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 286
IZO:102714444
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19,- - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Obědy pro děti, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bedřicha Smetany 615/12
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu:
IZO:181066734
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19,- - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Obědy pro děti, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne