Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Žlutice, Jiráskova 344

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Žlutice, Jiráskova 344
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 344
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Ředitel:Mgr. Jan Kubát
Kontakt na školu Telefon: 353 176 211
Email: ucetni@vuzlutice.cz
Web: www.vuzlutice.cz
IČ:70845433
RED-IZO:600028542
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 344
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 176 211
IZO:110031750
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 16
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: ústavní výchova - zamykání všech vchodů
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: stále - doprovod pedagoga
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: školní řád.docx (115,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodů odlišných kulturních a životních podmínek
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, logopedický asistent
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, chovatelské, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Jiráskova 344
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 176 211
IZO:150068832
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 19
Zaměření dětského domova se školou: chlapci
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 4
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času : hřiště, zahrada
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Specifické akce: exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Spolupráce: OSPOD, nestátní neziskové oraganizace, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: zdravotní pomůcky, mobilní telefony, fotografie, osobní oblečení
Kapesné: ano
Dary: finanční, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky, e-mailová komunikace
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: dle zájmu rodičů
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskova 344
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 176 211
IZO:102576483
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 37
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne