Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava
Adresa školy: Ulice: Dělnická 1
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Radek Vovsík
Kontakt na školu Telefon: 567 303 242
Email: info@ddssjihlava.cz
Web: www.ddssjihlava.cz
IČ:60545933
RED-IZO:600030636
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 303 242
Fax: 567 303 242
IZO:110023048
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 37
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.12.2014 a 30.6.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus č. 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: kdykoliv
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje DDŠ Jihlava.doc (1749 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-Škola, cesta pro život od 1.9.2013.doc (2515,5 KB)
Školní řád: Vnitřní řád.doc (282,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za školní rok 2012-2013.doc (207,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola pro děti s diagnostikovanými poruchami chování
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, lyžačské kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: všichni naši žáci jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí a je jim věnována specifická podpora
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, sportovní, taneční, hudební, turistické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, dny otevřených dveří, osobní návštěvy, FB, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Dělnická 1
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 303 242
Fax: 567 303 242
IZO:108047865
Středisko výchovné péče
Adresa: Ulice: Vrchlického 2743/16
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181063263
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dělnická 1
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 303 242
Fax: 567 303 242
IZO:103191828
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne