Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
Adresa školy: Ulice: Slovenská 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Hana Žampová
Kontakt na školu Telefon: 222 519 655
Email: skola@zs-slovenska.cz
Web: http://www.zs-slovenska.cz
IČ:47609842
RED-IZO:600035573
Zřizovatel:Městská část Praha 2
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Slovenská 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 519 655
Fax: 222 519 655
IZO:047609842
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 475
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 22,4,13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce 201920.doc (796,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Fakultní školy Pedagogické fakulty UK.docx (21,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výročnízpráva20191920.doc (861,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Domácí spolupráce : Pedagogická fakulta UK, Městská policie, Život bez závislostí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Architekti ve škole (FA ČVUT), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podporujeme všechny výše jmenované skupiny
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Slovenská 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 519 655
Fax: 222 519 655
IZO:112100023
Školní klub
Adresa: Ulice: Slovenská 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 519 655
Fax: 222 519 655
IZO:150009011
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slovenská 27
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 250 641
Fax: 224 250 641
IZO:049624601