Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Adresa školy: Ulice: Modletická 1402
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Bc. Lucie Havlíková
Kontakt na školu Telefon: 272 910 313
Email: msmodleticka@seznam.cz
Web: www.madolinka.cz
IČ:63108259
RED-IZO:600036618
Zřizovatel:Městská část Praha 11
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Modletická 1402
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 910 313
Fax: 272 910 313
IZO:107500876
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.3. 2015 10,00 - 12,00, 14,00 - 16,00
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2015 - 2016.doc (24,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 213,136,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 660
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (26,6 KB)
Školní vzdělávací program: Charakteristika programu.doc (37,4 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (72,7 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení výchovně vzdělávací práce za rok 2013-2014.doc (26,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: na estetické výchovy a zdravý životní styl
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: ZŠ Ke Kateřinkám, PPP, logopedi, KC Zahrada, knihovna Opatov, Klub přátel
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, saunování, školy v přírodě, atletika,
Specifické formy podpory dětem: logopedie, výběr talentovaných dětí, psychologické poradenství
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, web, nástěnky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Modletická 1402
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 910 313
Fax: 272 910 313
IZO:102425132