Logo školy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Filosofská 3
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:PaedDr. Václava Mašková
Kontakt na školu Telefon: 241 493 926
Email: zsfilosofska@seznam.cz
Web: http://www.zsfilosofska.cz
IČ:60435917
RED-IZO:600037142
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Filosofská 3
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 493 926
Fax: 241 493 926
IZO:102101256
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1480
Aktuální počet žáků: 763
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.12.2014, 7.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 121, 106, 196, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 130
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce vývoje školy 2011-15.pdf (558,3 KB)
Školní vzdělávací program: švp_ver3_2013.pdf (3613,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp družina13-14.pdf (251,9 KB)
Školní řád: SM-02 školní řád 2014-15.pdf (394,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zpr_13-14.pdf (1374,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, výtvarná výchova, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Edison, Žijeme zdravě, Školní mléko, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Prague British School, PeFUK Praha, Wattsenglish, Monty, AKCENT IH Prague, ŠSK se zaměřením na atletiku, SRŠ Filosofská a Rada rodičů Jitřní, Městská policie, HZS HMP, ZZS HMP, Zeyferus, Ekocentra (Koniklec, Toulcův dvůr, Podhoubí...)
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Individuální integrace.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, fotokroužek, školní časopis, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: Agentura kroužky., ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky školy a vývěsní skříňky u objektu Jitřní 6., individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Filosofská 3
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 493 926
Fax: 241 493 926
IZO:112300421
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Filosofská 3
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 493 926
Fax: 241 493 926
IZO:102425230
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26 - 30,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano