Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
Adresa školy: Ulice: Mendíků 1000/2, Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Jitka Poková
Kontakt na školu Telefon: 261 214 005
Email: skola@zsmendiku.cz
Web: http://www.zsmendiku.cz
IČ:60435348
RED-IZO:600037193
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mendíků 1000/2, Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 214 005
Fax: 261 214 006
IZO:107501279
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 124,139,188,196 tram.11, 13, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Základní škola
Adresa: Ulice: Mendíků 1000/2, Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 214 005
Fax: 261 214 006
IZO:102101418
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 427
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 139, 124, 188, 196, tram. 11, 13, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, dějepis, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy - praxe budoucích učitelů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučování, podpora cizinců - dvojjazyčný asistent
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00 hodin
Konec výuky: 12.30hodin
Školní družina
Adresa: Ulice: Mendíků 1000/2, Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 214 005
Fax: 261 214 006
IZO:112300332
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 350
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.40 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 17.30 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, rozhovor při předávání žáků, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mendíků 1000/2, Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 212 210
Fax: 261 214 006
IZO:102425345
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Mendíků 1000/2, Michle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 214 005
Fax: 261 214 006
IZO:161000096