Zde může být obrázek školy.

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle
Adresa školy: Ulice: Starochuchelská 240
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Ředitel:Ing. Dominika Ondrášková
Kontakt na školu Telefon: 257 941 039
Email: skola@chuchle.cz
Web: http://skola.chuchle.cz
IČ:70107521
RED-IZO:600038432
Zřizovatel:Městská část Praha - Velká Chuchle
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Starochuchelská 240
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 039
IZO:102385441
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 367
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 172
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Koncepce školy: koncepce.doc1.doc (48,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp_2022.doc (2441,2 KB)
Školní_řád_úpravy_2022.docx (70,6 KB)
Školní řád: Školní_řád_úpravy_2022.docx (70,6 KB)
Poslední výroční zpráva: 20212022 final.docx (467,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Starochuchelská 240
Obec: Praha 5 - Velká Chuchle
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 941 039
IZO:112400272
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kazínská 8/5, Velká Chuchle
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 159 00
Kontakt na školu:
IZO:181092034