Zde může být obrázek školy.

Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dopplerova 351
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Ředitel:Mgr. Iveta Řezníčková
Kontakt na školu Telefon: 274 861 548
Web: http://www.zsprahapetrovice.cz
IČ:71008314
RED-IZO:600041221
Zřizovatel:Městská část Praha - Petrovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Dopplerova 351
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 861 548
Fax: 274 861 548
IZO:102337501
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 528
Aktuální počet žáků: 522
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 4. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: stanice Morseova bus 154 nebo stanice Jakobiho bus 125, autobusy od stanice metra Háje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018.doc (5709,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD při ZŠ Praha-Petrovice.doc (80,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2018.pdf (314,1 KB)
2018-2019-skolni-rad-dodatek-c3-20180903-GDPR.pdf (228,8 KB)
2018-2019-skolni-rad-dodatek-c2-20180828.pdf (206,9 KB)
2018-2019-skolni-rad-dodatek-c1-20180903.pdf (213,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20172018 ZŠ Praha-Petrovice.doc (15675,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : O naší spolupráci s našimi partnery, rodiči žáků, dalšími institucemi i jednotlivci se nejlépe dočtete v naší Výroční zprávě.
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Pomáháme našim žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), Elektronické žákovské knížky., telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Edisonova 40
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 861 548
Fax: 274 861 548
IZO:112900305
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dopplerova 351
Obec: Praha 15
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 861 548
Fax: 274 861 548
IZO:161100139