Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy
Adresa školy: Ulice: U Školy 285
Obec: Praha 10 - Štěrboholy
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Ředitel:Mgr. Eva Kollmannová
Kontakt na školu Telefon: 272 700 409
Email: info@zssterboholy.cz
Web: www.zssterboholy.cz
IČ:70885451
RED-IZO:600041352
Zřizovatel:Městská část Praha - Štěrboholy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Školy 285
Obec: Praha 10 - Štěrboholy
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 701 641
Fax: 272 701 641
IZO:107504146
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 100
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy 163,263,224
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 650
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ◦Estetická tvořivost◦ Neformální spolupráce s rodinou ◦Přirozený a plynulý přechod do základní školy, k čemuž máme ideální podmínky.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tvořivé dílničky s rodiči, karnevaly, pečení a vaření s dětmi, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: U Školy 285
Obec: Praha 10 - Štěrboholy
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 700 409
Fax: 272 702 408
IZO:102337527
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 136
Aktuální počet žáků: 124
Dny otevřených dveří (termín/y): Dveře do ZŠ Štěrboholy jsou otevřeny kdykoli po objednání (telefonicky 272 655 335 či emailem kollmannova@zssterboholy.cz).
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy 163,263,224
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), taneční, technické, společenské hry, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Školy 285
Obec: Praha 10 - Štěrboholy
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 655 233
IZO:112900313
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pod Areálem
Obec: Praha 10 - Štěrboholy
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181049180
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27-31
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne