Zde může být obrázek školy.

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice
Adresa školy: Ulice: Křečovice 37
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Ředitel:Mgr. Petra Šimrová
Kontakt na školu Telefon: 317 741 338
Email: zs@krecovice.cz
Web: http://www.krecovice.cz
IČ:75034794
RED-IZO:600041891
Zřizovatel:Obec Křečovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Křečovice 37
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 741 338
IZO:107510162
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 21
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.2.2021
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria MŠ.doc (47,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Telefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2019 poslední verze.pdf (735,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Environmentální vzdělávání a hudební výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Křečovice 37
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 741 338
IZO:102002045
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 24
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Škola Profi
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů:
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Křečovice 37
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 741 338
IZO:113000260
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Křečovice 37
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 741 338
IZO:102662339
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne