Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun
Adresa školy: Ulice:
Obec: Karlštejn 67
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 18
Ředitel:Mgr. Jiřina Janovská
Kontakt na školu Telefon: 311 681 272
Mobil: 731415015
Email: reditelna@skolakarlstejn.cz
Web: www.skolakarlstejn.cz
IČ:70997454
RED-IZO:600042880
Zřizovatel:Obec Karlštejn
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Karlštejn 218
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 18
Kontakt na školu: Telefon: 311 681 164
IZO:007510837
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak
Škola je otevřena od: 6.30hod
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Karlštejn 67
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 18
Kontakt na školu: Telefon: 311 681 272
IZO:002050412
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.40hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00hod
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Pyramida - 1.9.2013.pdf (2307,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : Základní škola Hýskov, Základní škola Nižbor, Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Mezinárodní spolupráce: Scuola Elementare Montecarlo - Itále, L'école élémentaire Althen des Paluds - Francie, Grundschule Mylau - Německo
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Karlštejn 67
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 18
Kontakt na školu: Telefon: 311 681 272
IZO:113100396
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Karlštejn 218
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 18
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:002674840