Zde může být obrázek školy.

Jungmannova základní škola Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Jungmannova základní škola Beroun
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 30
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Ivan Souček
Kontakt na školu Telefon: 311 622 474
Email: sekretariat@jzs.cz
Web: www.jzs.cz
IČ:70975019
RED-IZO:600043029
Zřizovatel:Město Beroun
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 30
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 474
IZO:002050579
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 820
Aktuální počet žáků: 740
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje 2018 - 2024.pdf (485,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - 2021 od 1.9.2021.pdf (750,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Vzdelavaci-program-skolni-druziny-1-9-2017.pdf (538,1 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2020 .pdf (624,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 21 - 22.pdf (1023,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, biologie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PPP, SPC,PČR, HZS, Helpík s.r.o., BESIP, školká rada, Pomoc škole o.s., zřizovatel, praxe studentů SPgŠ a VŠ, recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: dle doporučení PPP a nastavených PO ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a psychologem
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, internet se využívá i dle potřeby ve všech předmětech
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, technické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Plzeňská 30
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 474
IZO:113100035
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: dle věku žáka
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 350,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém