Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206
Adresa školy: Ulice: Velvarská 1206
Obec: Kladno - Švermov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 09
Ředitel:Mgr. Jaroslava Kasáková
Kontakt na školu Telefon: 312 273 353
Email: info@zsmsvelvarska.cz
Web: www.zsmsvelvarska.cz
IČ:61894508
RED-IZO:600044327
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: nám. Mikoláše Alše 1315
Obec: Kladno - Švermov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 09
Kontakt na školu: Telefon: 312 274 328
IZO:107511533
Základní škola
Adresa: Ulice: Velvarská 1206
Obec: Kladno - Švermov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 09
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 353
Fax: 312 273 353
IZO:102102180
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 194
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A12 ,2, 7, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program: kompletnisvp.pdf (3132,3 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (987,2 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-15-16-kompletni.pdf (2188,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), portál bakalari, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Velvarská 1206
Obec: Kladno - Švermov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 09
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 353
Fax: 312 273 353
IZO:113200595
Školní klub
Adresa: Ulice: Velvarská 1206
Obec: Kladno - Švermov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 09
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 353
Fax: 312 273 353
IZO:150037457
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Velvarská 1206
Obec: Kladno - Švermov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 09
Kontakt na školu: Telefon: 312 273 353
Fax: 312 273 353
IZO:102686424