Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kladno, Brjanská 3078

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kladno, Brjanská 3078
Adresa školy: Ulice: Brjanská 3078
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Ředitel:Mgr. Vladimír Dufek
Kontakt na školu Telefon: 312 268 338
Email: 12zskladno@seznam.cz
Web: www.12zskladno.cz
IČ:61894494
RED-IZO:600044335
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Brjanská 3078
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 268 338
Fax: 312 262 203
IZO:102102236
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 553
Dny otevřených dveří (termín/y): podle aktuální epidemiologické situace
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 606, 399, 300,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly_2016-2020.pdf (920,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_20_21.pdf (3546,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_ŠD.pdf (547,7 KB)
Školní řád: Školní řád- od 1.9.2020.pdf (276,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2019-2020.pdf (4881,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, zeměpis, ICT, cizí jazyky, knihovna, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce se zahraničními školami v rámci projektu Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Nemáme
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Formy podpory žákům realizujeme dle doporučení odborných pracovišť.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh_SD_20-21.pdf (3046,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh_20-21.pdf (1739,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, les, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Brjanská 3078
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 268 338
Fax: 312 268 338
IZO:113200137
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Brjanská 3078
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu:
IZO:181070367
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Brjanská 3078
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 268 338
Fax: 312 268 338
IZO:102686033