Logo školy

Základní škola Kvílice, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kvílice, okres Kladno
Adresa školy: Ulice: Kvílice 38
Obec: Třebíz
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 75
Ředitel:Mgr. Jana Holubová
Kontakt na školu Telefon: 312 579 549
Email: reditelna@zskvilice.cz
Web: http://www.zskvilice.wbs.cz
IČ:70995044
RED-IZO:600044394
Zřizovatel:Obec Kvílice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kvílice 38
Obec: Třebíz
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 75
Kontakt na školu: Telefon: 312 579 549
IZO:102102457
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 152
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.45 (ranní družina), ostatní žáci 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: Školní řád ZŠ Kvílice-2016.pdf (830,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Kvílice za školní rok 2014-15.doc (389,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Tereza
Domácí spolupráce : hasiči, policie, vojáci
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: projekty
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, turistické, jazykové, taneční, sportovní, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kvílice 38
Obec: Třebíz
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 75
Kontakt na školu: Telefon: 312 579 549
IZO:113200196
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kvílice 38
Obec: Třebíz
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 75
Kontakt na školu: Telefon: 312 579 549
IZO:102686076