Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pchery, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pchery, okres Kladno
Adresa školy: Ulice:
Obec: Pchery - Humny 338
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 08
Ředitel:Mgr. Jaroslava Landová
Kontakt na školu Telefon: 312 587 791
Mobil: 724 073 714
Email: zspchery@zspchery.cz
Web: www.zspchery.cz
IČ:75031621
RED-IZO:600044416
Zřizovatel:Obec Pchery
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pchery - Humny 338
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 08
Kontakt na školu: Telefon: 312 587 791
IZO:102102503
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 153
Dny otevřených dveří (termín/y): Po domluvě
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.35 (ranní družina od 6.30 do 7.30)
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: výr.zpráva 2017-8 platná.docx (102,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka, Recyklohraní, Mléko a ovoce do škol, Výzva 63
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, mobilní telefony
Zájmové činnosti: společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Pchery - Humny 338
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 08
Kontakt na školu: Telefon: 312 587 791
IZO:113200200
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Pchery - Humny 338
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 08
Kontakt na školu: Telefon: 312 587 791
IZO:150019653
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Pchery - Humny 338
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 08
Kontakt na školu: Telefon: 312 587 791
IZO:102686041