Logo školy

Základní škola Kladno, Moskevská 2929

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kladno, Moskevská 2929
Adresa školy: Ulice: Moskevská 2929
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Ředitel:Mgr. Hana Vocelková
Kontakt na školu Telefon: 312 261 500
Email: info@5zskladno.cz
Web: http://www.5zskladno.cz
IČ:48704148
RED-IZO:600044505
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Moskevská 2929
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 261 500
IZO:102102856
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 580
Aktuální počet žáků: 578
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,4,6,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ZŠ Moskevská 2929 konkurz.doc (68,1 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Moskevská.doc (585,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: druzina švp.doc (94,7 KB)
Školní řád: školní řád.DOC (81,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-ZŠ-Moskevská1314.doc (6641,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola
Mezinárodní spolupráce: V současné době běží na škole grant v projektu Comenius Waterworks- V srpnu 2013 nám byl přidělen grant z evropského fondu Comenius pro spolupráci našich žáků s 6 zahraničními školami z Itálie, Španělska, Holandska, Německa, Francie a Irska.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, nadaní žáci (HV, Tv), kroužky M a Čj příprava k přijímacím zkouškám
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Moskevská 2929
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 261 500
IZO:113200293
Školní klub
Adresa: Ulice: Moskevská 2929
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 261 500
IZO:150069260
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Moskevská 2929
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 04
Kontakt na školu: Telefon: 312 263 526
IZO:102686343