Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Kostelec nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Kostelec nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: T.G.Masaryka 274
Obec: Kostelec nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 13
Ředitel:Věra Duhaňová
Kontakt na školu Telefon: 326 981 503
Email: skolka@kostelecnl.cz
Web: www.mskostelecnl.cz
IČ:70989036
RED-IZO:600046800
Zřizovatel:Město Kostelec nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 274
Obec: Kostelec nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 13
Kontakt na školu: Telefon: 326 981 503
IZO:107513447
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 133
Aktuální počet dětí: 131
Dny otevřených dveří (termín/y): Ve dnech zápisu - květen
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro přijetí do MŠ.odt (25,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: přítomnost dospělé osoby ,kamerový systém otevření dveří na dálkové ovládání
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 377, 471, 472
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 31.8.1981
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Školní řád: 2022 2023 Školní řád.fodt (229 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: dílčí programy jednotlivých tříd zaměřené na turistiku, hudbu, tanec , logopedii, keramiku, divadlo, interaktivní tabule
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Vytvořen Školní vzdělávací program školy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu
Certifikáty škol: Fond Sidus
Domácí spolupráce: spolupráce rodiny a školy ,spolupráce školy v rámci řízené praxe, s PPP, s městem v rámci kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: podpora dětem se speciálně vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, www.stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Neratovická 238
Obec: Kostelec nad Labem
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 13
Kontakt na školu:
IZO:181090023