Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sojovice 88
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 75
Ředitel:Mgr. Libuše Digaňová
Kontakt na školu Telefon: 326 921 150
Mobil: 775 985 047
Email: j.haizlerova@skolasojovice.cz
Web: http://www.skolasojovice.cz
IČ:75031361
RED-IZO:600049001
Zřizovatel:Obec Sojovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sojovice 88
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 75
Kontakt na školu: Telefon: 326 921 138
IZO:107514770
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 407
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: OPVK
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávací potřeby - IVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sojovice 88
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 75
Kontakt na školu: Telefon: 326 921 150
Fax: 326 921 150
IZO:102326550
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 407
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Školní vzdělávací program: ŠVP Sojovice k 1. 9. 2014.zip (993 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD[1].docx (1407,8 KB)
Školní řád: Školní řád k datu 1. 9. 2014.doc (167,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2013-2014 konečná verze.pdf (415,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: OPVK
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Sojovice 88
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 75
Kontakt na školu: Telefon: 326 921 150
IZO:113600704
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Sojovice 166
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 75
Kontakt na školu: Telefon: 326 921 398
IZO:102802700