Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Křečkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Křečkov
Adresa školy: Ulice: Křečkov 68
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:Mgr. Iva Šafránková
Kontakt na školu Telefon: 773 630 091
Email: zskreckov@centrum.cz
IČ:71001182
RED-IZO:600050661
Zřizovatel:Obec Křečkov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Křečkov 65
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 630 496
IZO:107515407
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Telefon, bzučák
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Křečkov 68
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 630 091
IZO:102374805
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 18
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po předchozí dohodě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.10.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: telefon, bzučák
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,50
Začátek první vyučovací hodiny: 7,40
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: 6.2 Koncepce školy.doc (26,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Křečkov Tvořivá škola 2016-17finální.doc (1088,5 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2017-1.doc (269,3 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.docx (4692,8 KB)
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD.docx (12,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2018-20190001.pdf (789,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Křečkov 68
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 630 091
IZO:113700369
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Křečkov 68
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 630 091
IZO:102714215
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne