Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka Milovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka Milovice
Adresa školy: Ulice: Školská 112
Obec: Milovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 24
Ředitel:Mgr. Lada Flachsová
Kontakt na školu Telefon: 325 577 221
Mobil: 603 485 377
Email: reditelka@zsmilovice.cz
Web: http://www.zsmilovice.cz
IČ:61631493
RED-IZO:600050696
Zřizovatel:Město Milovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školská 112
Obec: Milovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 23
Kontakt na školu: Telefon: 325 577 221
IZO:102386170
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 629
Dny otevřených dveří (termín/y): 06.03.2021(8:00-12:00 hodin)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: SM 52 Vnitřní řád ŠK.pdf (600,1 KB)
SM 51 Vnitřní řád ŠD.pdf (589,4 KB)
Školní řád: Dodatek č. 2 - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.pdf (609,9 KB)
Dodatek č. 1 - Distanční výuka.pdf (395,3 KB)
SM 54 Školní řád.docx (163,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ ŠD 2019-2020.pdf (12736,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, zeměpis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, Projekty a projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdraví, Rodiče vítáni, Aktivní škola, Škola pro demokracii, Škola udržitelného rozvoje
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : místní MŠ; Městská policie; Semiramis; okolní školy; SDH; Letecky klub gen. Karla Mrazka, Milovice; Alpici - horolezecký oddíl; VKZ Milovice; DD Milovice; Domov Mladá; domov seniorů Lysá nad Labem; DDM Nymburk; Rodinné centrum
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola vRusku - Jantarnyj
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, , plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM), Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Extra třída (EDUin)
Specifické formy podpory žákům: žáci cizinci, žáci s poruchami učení, nadaní žáci, sociálně znevýhodněni - speciálně pedagogická péče, pedagogická intervence, PLPP, IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, turistické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, webové stránky školy i jednotlivých tříd
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pionýrů 54
Obec: Milovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 23
Kontakt na školu: Telefon: 325 577 221
IZO:113700181
Školní klub
Adresa: Ulice: Pionýrů 54
Obec: Milovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 23
Kontakt na školu: Telefon: 325 577 438
IZO:150011865