Zde může být obrázek školy.

Základní škola Semice, okres Nymburk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Semice, okres Nymburk
Adresa školy: Ulice:
Obec: Semice 111
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 17
Ředitel:Mgr. Pavel Jareš
Kontakt na školu Telefon: 325 568 019
Email: info@zssemice.cz
Web: http://www.zssemice.cz
IČ:61631914
RED-IZO:600050947
Zřizovatel:Obec Semice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Semice 111
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 17
Kontakt na školu: Telefon: 325 568 019
IZO:102386455
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 247
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, Lyžařské kurzy, cykloturistické kurzy, výměnné pobyty v zahraničí
Zapojení ve specifických programech: Mléko a ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, bruslení, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Pedagogické péče, pedagogická podpora, doučování
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Semice 111
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 17
Kontakt na školu: Telefon: 325 568 019
IZO:113700237
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Semice 111
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 17
Kontakt na školu: Telefon: 325 568 019
IZO:150012985
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Semice 111
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 17
Kontakt na školu: Telefon: 325 568 019
IZO:102714436