Zde může být obrázek školy.

Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ
Adresa školy: Ulice: Kostelecká 1750
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Ředitel:Mgr. Jan Přibyl
Kontakt na školu Telefon: 326 903 242
Email: skola@zsnavysluni.cz
Web: http://www.zsnavysluni.cz
IČ:75034549
RED-IZO:600051994
Zřizovatel:Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelecká 1750
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 903 242
Fax: 326 906 096
IZO:102638489
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 960
Aktuální počet žáků: 952
Dny otevřených dveří (termín/y): 31. 3. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 19-22.pdf (547,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 18-19.pdf (2481,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, sportovní, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, dějepis, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, rukodělné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelecká 1750
Obec: Brandýs n.L.-St. Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 903 242
Fax: 326 906 096
IZO:108056040
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelecká 1750
Obec: Brandýs n.L.-St. Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 903 242
Fax: 326 906 096
IZO:113800142