Logo školy

Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda
Adresa školy: Ulice: Školní 200
Obec: Odolena Voda
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 70
Ředitel:Mgr. Ivana Ullmannová
Kontakt na školu Telefon: 283 971 282
Email: reditelna@zsodolenavoda.cz
Web: http://www.zsodolenavoda.cz
IČ:75031281
RED-IZO:600052273
Zřizovatel:Město Odolena Voda
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 200
Obec: Odolena Voda
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 70
Kontakt na školu: Telefon: 283 971 282
IZO:102438480
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 935
Aktuální počet žáků: 930
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 370, 373
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Školní
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce-skoly-2018-2024.pdf (487 KB)
Školní vzdělávací program: svp-zv-2022.pdf (2137,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp-sd-2022.pdf (234,9 KB)
Školní řád: Pravidla_hodnoceni_zaku_2018.pdf (788,1 KB)
skolni-rad-2022.pdf (321,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-2021-2022.pdf (2301,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: EKO škola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení:
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, kariérní poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Vnitřní řád ŠD.docx (30,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, turistické, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště,
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školní web
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 200
Obec: Odolena Voda
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 70
Kontakt na školu: Telefon: 283 971 282
IZO:108053199
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 200
Obec: Odolena Voda
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 70
Kontakt na školu: Telefon: 283 971 282
IZO:113800134
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30-33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano