Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bohutín, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bohutín, okres Příbram
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bohutín 37
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 41
Ředitel:Mgr. Lada Králová
Kontakt na školu Telefon: 318 676 217
Email: zsbohutin@zsbohutin.cz
Web: zsbohutin.cz
IČ:70565902
RED-IZO:600054381
Zřizovatel:Obec Bohutín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bohutín 37
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 41
Kontakt na školu: Telefon: 318 676 217
IZO:114001251
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 185
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.3. - 1. 4. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Koncepce školy: Strategie školy 2013 def.docx (46,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Bohutín Škola porozumění a bezpečí 2013 5. verze def čši-opravená (2).doc (3440,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Bohutín ŠD 2013 def (2).doc (52,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2018.pdf (695 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (6147,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny, otevřené hodiny tvořivé dílny zahradní slavnost návštěvy dětí z mateřských škol Škola před školou pro budoucí žáky 1. ročníku ukázkové hodiny pro rodiče, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Rodiče vítáni, Ekoškola, interní mentoring
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány, náprava SPU, asistenti pedagoga, školní psycholožka a speciální pedagožka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, přírodovědné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bohutín 37
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 41
Kontakt na školu: Telefon: 318 676 217
IZO:114001260
Základní informace
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : od 6:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od 11:20
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Bohutín 37
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052016
Základní informace
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bohutín 40
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 41
Kontakt na školu: Telefon: 318 676 100
IZO:114001278
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne