Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hvožďany 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 44
Ředitel:Mgr. Ivana Juračková
Kontakt na školu Telefon: 318 696 218
Email: reditelka@zsmshvozdany.cz
Web: http://www.zsmshvozdany.cz
IČ:75033275
RED-IZO:600054446
Zřizovatel:Obec Hvožďany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hvožďany 54
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 44
Kontakt na školu: Telefon: 318 696 223
IZO:114000301
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 27
Aktuální počet dětí: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv - dle zájmu a potřeb.
Kritéria příjímacího řízení: Směrnice zápis.pdf (337 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek a dohled zaměstnance.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Trasy Hvožďany - Březnice, Hvožďany - Rožmitál pod Třemšínem, Hvožďany - Blatná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ od 1. 9. 2020.pdf (1337 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ od 1. 9. 2020.pdf (442,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Jsme jednotřídní vesnická mateřská škola. Snažíme se při vzdělávání maximálně využít okolní přírodu a spolupráci s místními spolky, odborníky a dalšími lidmi.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Úzce spolupracujeme s naší Zdravou školní jídelnou.
Domácí spolupráce: Spolupracujeme se základní školou, se ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem, s obcí (jako zřizovatelem), s místními spolky, s místními firmami a odborníky, se Sdružením rodičů,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: Pro několik dětí máme vytvořené plány podpory, spolupracujeme s PPP Příbram, se Školním poradenským pracovištěm.
Přítomnost specialistů: Obě učitelky MŠ mají Kurz logopedického asistenta - každodenně kladou důraz na práci s dětmi v této oblasti. MŠ a ZŠ využívají speciálního pedagoga na škole.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: Zavádíme komunikaci přes Microsoft Teams., profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hvožďany 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 44
Kontakt na školu: Telefon: 318 696 218
IZO:114001421
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli - na základě zájmu a potřeby.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek a dohled zaměstnance.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Hvožďany -Březnice, Hvožďany - Rožmitál, Hvožďany - Blatná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád 2020 a dodatek 4. 1.pdf (990,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, knihovna, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, sportovní dny, jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Úzce spolupracujeme s naší Zdravou školní jídelnou.
Domácí spolupráce : Spolupráce s MŠ, ZUŠ J. J: Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem, s obcí (jako zřizovatelem, se Sdružením rodičů, s místními spolky, podnikateli a odborníky.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: Klasická výuka zaměřená na praktickém a činnostním učení, občas využití prostředí dle metody prof. Hejného.
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Zvol si info (Zvol si info)
Specifické formy podpory žákům: Na škole působí čtyři asistenti pedagoga - tři na 1. stupni, jeden na 2. stupni školy. Řadě žáků vytváříme PLPP, několik žáků má na doporučení PPP vytvořen IVP. V posledních letech nakupujeme řadu kvalitních pomůcek. Uplatňujeme individuální přístup, ...
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, společenské hry, taneční, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky, Microsoft Teams.
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: x
Konec výuky: x
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hvožďany 54
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 44
Kontakt na školu: Telefon: 318 696 218
IZO:114001430
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 300
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.05 - 15.15
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, Telefon, notýsek
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hvožďany 54
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 44
Kontakt na školu: Telefon: 318 696 223
IZO:114000310
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29 - 33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne