Zde může být obrázek školy.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
Adresa školy: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Roman Behún
Kontakt na školu Telefon: 318 401 151
Email: skola@1zs-pb.cz
Web: http://www.1zs-pb.cz
IČ:42730686
RED-IZO:600054543
Zřizovatel:Město Příbram
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 401 151
Fax: 318 401 150
IZO:114001774
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 579
Dny otevřených dveří (termín/y): zveřejňovány na webových stránkách školy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Školní autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6,15 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program - družina:
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020.pdf (4679,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Den prvňáčka - sobotní dopoledne věnované předškolákům Karneval pro předškoláky a žáky školy - sobotní akce, jarmarky a dílny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Škola udržitelného rozvoje II. stupně, Partnerská škola Českého volejbalového svazu
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, cyklistický kurz, Zotavovací pobyty (zimní i letní), všesportovní kurzy + cyklistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Bankéři do škol - finanční gramotnost
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, školní asistent, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Internet ve všech třídách i kabinetech, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Včelařský kroužek Rybářský kroužek , rukodělné, přírodovědné, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, webové stránky školy www.1zs-pb.cz
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 401 151-55
Fax: 318 401 151
IZO:114001782
Školní klub
Adresa: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 401 151
Fax: 318 401 150
IZO:162101651
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Balbínova 328
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 401 151-55
Fax: 318 401 151
IZO:114001791
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,- - 33,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano