Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nechvalice, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nechvalice, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Nechvalice 25
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Ředitel:Mgr. Jiří Neužil, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 318 851 050
Email: zsamsnechvalice@gmail.com
Web: http://zs-nechvalice.cz
IČ:75030543
RED-IZO:600054764
Zřizovatel:Obec Nechvalice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nechvalice 25
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 851 050
IZO:162103948
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dětí do MŠ.docx (13,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP Nechvalice - nový k 1.9.2018.doc (1036,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ - akt. 28.8. 2018.doc (115,7 KB)
Hodnocení činnosti školy: ZPRÁVA_ZŠ_a MŠ Nechvalice_2012.pdf (326,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Záměry: Dát rodičům prostor a vstřícnost k využití systému adaptace – zapojit rodiče. Podporovat u dětí důvěru k učitelce i k ostatním zaměstnancům. Vytvářet dětem kamarádské společenství, v němž se budou cítit rády.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: projekt Mrkvička, Šablony I a II
Certifikáty škol: Mrkvička
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů: logoped, grafomotorika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Nechvalice 25
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 851 050
Fax: 318 851 110
IZO:114002584
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 23
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,35
Poslední výroční zpráva: výr.2013-2014.pdf (841,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány, individuální přístup k žákům.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: rozvrhy 2014-2015.xls (10,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Nechvalice 25
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 851 050
IZO:114002894
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 25
Obec: Nechvalice
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu:
IZO:181070219