Logo školy

Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice: Rabasova 128
Obec: Krušovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 53
Ředitel:Mgr. Lenka Vernerová
Kontakt na školu Telefon: 313 564 428
Email: zskrusovice@seznam.cz
Web: https://www.zskrusovice.cz/
IČ:71000534
RED-IZO:600055663
Zřizovatel:Obec Krušovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rabasova 128
Obec: Krušovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 53
Kontakt na školu: Telefon: 313 564 428
IZO:107518091
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 23
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do MŠ.docx (15,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: v pracovní dny od 6.00 do 16.00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: ŠVP PV 2020.docx.pdf (415,6 KB)
Školní řád: Provozní řád MŠ 2021.pdf (71,5 KB)
Školní řád MŠ1819.pdf (304,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Prima Vizus
Domácí spolupráce: MŠ Řevničov, ZŠ Krušovice
Mezinárodní spolupráce: eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Plán pedagogické podpory, IVP,školní asistent
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Rabasova 128
Obec: Krušovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 53
Kontakt na školu: Telefon: 313 564 428
IZO:102586896
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 24
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy v letech 2020 - 2025.pdf (67,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - úprava k 1. 9. 2020.pdf (699,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVPŠD 1920.pdf (486,7 KB)
Školní řád: _Dodatek školní řád 13. 10. 2020.pdf (85,1 KB)
Školní řád.pdf (289,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za rok 2019-2020.pdf (94 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné, informatika, matematické, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Školní mléko, Ovoce do škol,
Domácí spolupráce : PPP Rakovník, SPC Stochov, ZŠ a MŠ Olešná
Mezinárodní spolupráce: Slovenská republika, eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: IVP, Plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.pdf (596,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: iPady, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, les, venkovní učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rabasova 128
Obec: Krušovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 53
Kontakt na školu: Telefon: 313 564 428
IZO:114100080
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Věk, bydliště, sourozenci
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: školní asistent
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rabasova 128
Obec: Krušovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 53
Kontakt na školu: Telefon: 313 564 428
IZO:102762627
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 17 - 21
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne