Logo školy

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153
Adresa školy: Ulice: Martinovského 153
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Karel Folber
Kontakt na školu Telefon: 313 512 397
Email: 1zsrako@1zsrako.cz
Web: http://www.1zsrako.cz
IČ:47016973
RED-IZO:600055922
Zřizovatel:Město Rakovník
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Martinovského 153
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 397
Fax: 313 512 397
IZO:102602239
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 580
Aktuální počet žáků: 444
Dny otevřených dveří (termín/y): DOD se koná 15. 3. 2019, ovšem rodiče vítáme ve výuce i v jiných termínech
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Strategie_II.pdf (3026,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_nové_1.9.2018_II.pdf (4508,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_1.9.2018.pdf (463,8 KB)
Školní řád: Pravidla_hodnocení_1819.pdf (318,1 KB)
Školní_řád_1819.pdf (489,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017_2018.pdf (13630,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Jsme škola, která se dlouhodobě a cíleně věnuje klasickým filmovým animacím metodou stop motion., informatika, výtvarné, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, Výcvik na raftech, lyžařský kurz pro žáky 1. i 2. stupně, plavecký výcvik, dopravní výcvik, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Školní mléko
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : základní školy ve městě, střední školy, DDM Rakovník, knihovna, Městská policie, HZS Rakovník, Policie ČR, Rakona, Rako
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Naším krédem je nabízet maximální péči všem žákům bez rozdílu včetně žáků s mimořádným nadáním a žákům s nejrůznějšími handicapy.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové, hudební, technické, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, klidné a bezpečné prostředí městského parku a historického centra města, studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, městský park, historické centrum města, muzeum, galerie, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní noviny, infokoutek školy, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Martinovského 152
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 397
IZO:114100217