Logo školy

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153
Adresa školy: Ulice: Martinovského 153
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Karel Folber
Kontakt na školu Telefon: 313 512 397
Email: 1zsrako@1zsrako.cz
Web: http://www.1zsrako.cz
IČ:47016973
RED-IZO:600055922
Zřizovatel:Město Rakovník
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Martinovského 153
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 397
IZO:102602239
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 580
Aktuální počet žáků: 444
Dny otevřených dveří (termín/y): DOD se koná 15. 3. 2019, ovšem rodiče vítáme ve výuce i v jiných termínech
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Strategie_II.pdf (3026,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_nové_1.9.2018_II.pdf (4508,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_1.9.2018.pdf (463,8 KB)
Školní řád: Pravidla_hodnocení_1819.pdf (318,1 KB)
Školní_řád_1819.pdf (489,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017_2018.pdf (13630,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, výtvarné, informatika, všeobecné, Jsme škola, která se dlouhodobě a cíleně věnuje klasickým filmovým animacím metodou stop motion.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, Výcvik na raftech, lyžařský kurz pro žáky 1. i 2. stupně, plavecký výcvik, dopravní výcvik
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Školní mléko
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : základní školy ve městě, střední školy, DDM Rakovník, knihovna, Městská policie, HZS Rakovník, Policie ČR, Rakona, Rako
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Naším krédem je nabízet maximální péči všem žákům bez rozdílu včetně žáků s mimořádným nadáním a žákům s nejrůznějšími handicapy.
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, klidné a bezpečné prostředí městského parku a historického centra města
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, městský park, historické centrum města, muzeum, galerie
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, školní noviny, infokoutek školy
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Martinovského 152
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 397
IZO:114100217