Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Dlouhá 35
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Ředitel:Eva Tolarová
Kontakt na školu Telefon: 385 340 658
Email: ms.dlouha@seznam.cz
Web:
IČ:62537628
RED-IZO:600057127
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dlouhá 35
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 340 658
Fax: 385 341 816
IZO:107531267
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): červen
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria řízení.docx (14,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5,9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.00 -16.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Mateřská škola Dlouhá 35.docx (19,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2021.docx (180,6 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2021.docx (52,9 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení školy.doc (172,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Návrat k lidovým tradicím a zvykům - MŠ Dlouhá , Mateřinková zahrada EVVO - MŠ Fr.Ondříčka
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Grant ŽP - EVVO
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Speciální škola ,Besip , JU - praxe studentek
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, florbal cvičení s lektorem bruslení
Specifické formy podpory dětem: PLPP IVP
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dlouhá 35
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 11
Kontakt na školu: Telefon: 385 340 658
Fax: 385 341 816
IZO:102475172